Nieuwe handreiking Selectie van ondernemers bij onderhandse aanbestedingen

augustus 9, 2017 in Aanbesteden

duim poppetjes excellenceSinds het verschijnen van de eerste handreiking Selectie bij onderhands aanbesteden (in november 2013) bleef PIANOo signalen ontvangen, dat de selectie in de praktijk niet altijd systematisch gebeurt. Veel aanbestedende diensten worstelen met de objectiviteit van de selectie. Zeker nu het aantal onderhandse aanbestedingen drastisch is toegenomen en de Hoge Raad zich heeft uitgelaten over dit vraagstuk, groeit de aandacht voor een betere toepassing. De PIANOo-vakgroep GWW en Bouw wil met deze aanvullende handreiking aanbestedende diensten helpen bij het vinden van een geschikte en gemotiveerde wijze van selecteren.

Uit een inventarisatie van de PIANOo-vakgroep GWW en Bouw onder 34 aanbestedende diensten bleek dat de handreiking uit 2013 onvoldoende handvatten biedt om aanbestedende diensten te ondersteunen bij het opzetten en het toepassen van een adequaat selectiesysteem. De nieuwe handreiking moet aanbestedende diensten bredere ondersteuning bieden in bij het selecteren.

Aanvullende informatie
De nieuwe handreiking bevat aanvullende informatie over de keuze voor de selectiemethodiek, de kenmerken van de methodiek en stappenplannen voor het gebruik. Waar de handreiking uit 2013 vooral de groslijstenmethodiek beschrijft, gaat deze handreiking ook in op de projectmatige methoden, de raamovereenkomst en het dynamisch aankoopsysteem.

Voor wie?
De handreiking gaat uit van een aanbestedende dienst die behoefte heeft aan een werk, levering of dienst met een opdrachtwaarde lager dan de Europese aanbestedingsdrempels en is gericht op degene die de keuzes maakt in het inkooptraject, veelal is dit de budgethouder.

Juridische toelaatbaarheid groslijstenmethodiek
Er is nog weinig beschrijvende wet- en regelgeving en jurisprudentie over onderhandse selectie. De juridische toelaatbaarheid van de groslijst-methodiek moet voortkomen uit de jurisprudentie die de komende jaren opgebouwd zal worden. Bij de beoordeling van de juridische toelaatbaarheid van een methodiek spelen de algemene beginselen van het aanbestedingsrecht, in het bijzonder het transparantiebeginsel, het gelijkheidsbeginsel en het proportionaliteitsbeginsel, een centrale rol.

Handreiking Selectie bij onderhands aanbesteden

 

Delen