5e MFC-bijeenkomst: uitdaging voor inkoop en verkoop groeit

mei 1, 2013 in Aanbesteden

21. MFC - debat 6De economische crisis en maatschappelijke samenwerking, het thema van de vijfde editie van Maatschappelijk Facilitair Contracteren (MFC) – een initiatief van Mercuri International Nederland en NEVI, ondersteund door OSB, Veneca en de Nederlandse Veiligheidsbranche – is een prikkelende en verhelderende lustrumbijeenkomst geworden. Op 23 april komen zo’n zestig vertegenwoordigers van facilitaire bedrijven en diensten bijeen en gaan verkoop en inkoop met elkaar het ‘Lagerhuis’ in voor een pittig debat. Een verslag.

Maatschappelijk facilitair contracteren (MFC), volgens de twee initiatiefnemers van de halfjaarlijkse bijeenkomsten NEVI en Mercuri International is een goede facilitaire dienstverlening met de juiste balans tussen performance, rendement en kosten. Enerzijds moet inkoop daarbij professioneel opdrachtgeverschap nastreven en de kosten beperken; anderzijds moet verkoop zijn doelstellingen behalen en het verkochte – de gemaakte afspraken – waarmaken. Op 23 april vormt het lommerrijk gelegen conferentieoord Woudschoten in Zeist het toneel voor de vijfde MCF-bijeenkomst. Op dat toneel twee gastheren, drie gastsprekers, een dagvoorzitter en een debat zorgden voor afwisseling, tempo en een open dialoog.

De nieuwe realiteit
Jacqueline de Block, salesconsultant en trainer bij Mercuri International, opent de bijeenkomst: “Het is een grote uitdaging om onder deze marktomstandigheden en met een grote druk op de budgetten en de veranderende prioriteiten maatschappelijk facilitair te contracteren.” Voldoende stof tot nadenken, dat bevestigt ook gastheer John Weinstock, trainer en kennismanager van netwerk en kenniscentrum NEVI, haakt daarop in: “De nieuwe realiteit; wat worden onze nieuwe business- en verdienmodellen?”
3. MFC - Jacqueline de Block
FM-markt in cijfers
Onder leiding van Bart Vos, hoogleraar Inkoopmanagement aan de Universiteit van Tilburg, haken de drie gastsprekers – Thijs van der Spil, Willem Lageweg en Rogier van Meer – op die nieuwe realiteit in. Van der Spil, adviseur en projectmanager bij Twijnstra Gudde, schetst de facility management-markt in Nederland. De trends: 1. kosten besparen; 2. het nieuwe werken; 3. facilitaire concepten; 4. regieorganisatie en 5. MVO. De totale marktomvang van de FM-markt kromp in vier jaar van € 35,4 miljard in 2007 naar € 33,0 miljard in 2011, terwijl het percentage outsourcing in deze jaren van 61% naar 64% steeg. Een andere en meer opmerkelijke constatering uit het tweejaarlijkse onderzoek van Twijnstra Gudde: schoonmaak zag haar marktaandeel met 5% groeien, in tegenstelling tot catering, technisch beheer en kantoormeubilair. “De groei van schoonmaak komt mede door de groei in inzet in de thuiszorg”, verklaart Van der Spil.

Nog meer opmerkelijks: 54% van de facility managers moet gemiddeld 10,7% op kosten besparen. Drie daaraan gerelateerde cijfers: van die fm’ers is 78% bezig zijn/haar kostenbewust te vergroten, 70% heeft het reduceren van de formatie als speerpunt en 60% het reduceren van de externe inhuur. Aanhakend op de trends concludeert Van der Spil: “Facilitaire leveranciers verkopen ‘beleving’, de facility manager wil kosten besparen”.

Optimisme
Willem Lageweg, directeur van MVO Nederland, overtuigt de deelnemers dat er wel degelijk kosten kunnen worden bespaard door MVO in te zetten. Daarvoor is een integrale aanpak van maatschappelijk verantwoord ondernemen wel noodzakelijk.  Lageweg introduceert een nieuwe definitie van MVO: meervoudig vernieuwen met optimisme. “Het people-aspect van MVO wordt steeds belangrijker. Naar 2015 neemt MVO een steeds hogere plaats in de top vijf van trends in”, zo luiden twee conclusies van Lageweg.

Loosers
Van MVO Nederland zijn meer dan tweeduizend bedrijven lid; het doel om partijen bijeen te brengen en kennis te delen wordt dan ook ruimschoots bereikt. De organisatie neemt vier MVO-trends in 2013 waar: 1. een footprint van de circulaire economie; 2. HR/sociale innovatie; 3. transparantie en communicatie en 4. MVO als business case. Van de vele voorbeelden die Lageweg geeft, pikken we er één uit over de circulaire economie: “Europa kan $500 miljard per jaar besparen op grond- en materiaalkosten.” Mede daarom spelen tal van bedrijven in en bieden zij producten op leasebasis aan. Zelfs tapijt en spijkerbroeken kunnen op leasebasis ‘in bruikleen’ worden gekocht. Ter afsluiting van zijn bijdrage gooit Lageweg nog wat kolen op het vuur met zijn stelling: “Inkopers die louter op prijs inkopen, zijn loosers”. Dat levert direct een reactie op de zaal op: “Zulke inkopers die knijpen citroenen uit En daar komt zuur uit en geen zoet.”5. MFC - John Weinstock

Goede tenders
Nog meer kolen op het spreekwoordelijke vuur gooit Rogier van Meer. De directeur van Intersafe Groeneveld stelt zichzelf: “Waar vallen inkopers mij mee lastig?” Groeneveld begon in 1934 als optiekwinkel in Dordrecht en is inmiddels een internationaal en gerenommeerd bedrijf in beschermende persoonlijke veiligheidsmiddelen. Aan aanbestedingen doen Intersafe Groeneveld niet mee, want de tijd en moeite die men kwijt is aan het inschrijven op aanbesteden steekt men liever in bestaande klanten steken, omdat dat meer oplevert. “Ik geloof niet in goede tenders”, stelt Van Meer. Met een voorbeeld van een schoonmaker die je voor thuis selecteert, aanneemt en vervolgens tot in detail instrueert en controleert, trekt Van Meer het aanbestedingsproces in het belachelijke. Of is dit de nieuwe realiteit? “Men koopt in tegen de laagste prijs, vraagt om expertise, bepaalt wanneer, waar en hoe er wordt schoongemaakt, controleert dat en betaalt vervolgens veel te laat. Privé accepteren we deze situatie niet, zakelijk wel.” Van Meer pleitte er dan ook voor dat leveranciers de ruimte krijgen om hun toegevoegde waarde te kunnen tonen en leveren.

Groeiende uitdaging
Na de break met fingerfood buffet gaan de deelnemers onder leiding van dagvoorzitter Bart Vos in debat. “Verhitte discussies in ons Lagerhuis-debat: inkopers geven te weinig ruimte voor verkopers om toegevoegde waarde te leveren. Maar daar staat tegenover dat inkoop vaak teleurgesteld is in het oplossend vermogen van verkoop. Veel plak- en knipwerk in aanbestedingen”, concludeert gastvrouw Jacqueline de Block van Mercuri International over #mfc2304. Kortom, maatschappelijk facilitair contracteren, de uitdaging voor inkoop en verkoop groeit.

Van de MFC-bijeenkomst maakte de redactie van Schoonmaakjournaal deze fotoreportage: https://schoonmaakjournaal.nl/dossiers/aanbestedingen/maatschappelijk-facilitair-contracteren-de-fotos-van-de-5e-editie/

Delen