CVO gunt Asito aanbesteding met resultaatgericht contract en social return

december 20, 2017 in Samenwerkingen

MasterKey heeft CVO (Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Rotterdam en omgeving) begeleid met een openbare Europese aanbesteding voor de schoonmaak van 3 scholengemeenschappen op 15 locaties in Rotterdam en omgeving. Het bijzondere bij deze aanbesteding is, dat CVO van een inspanningsgericht naar een resultaatgericht contract gaat, waarin tevens social return een belangrijke rol speelt. Asito heeft de opdracht gegund gekregen en wordt de nieuwe leverancier voor de schoonmaak.

Op de foto v.l.n.r. (achterste rij): Wilma van der Stok (Melanchthon), Anna Marieke Meijers (Comenius), Theo de Vries (Farel College), Rob van den Boom (Asito) en Jan Halfman (MasterKey), en (voorste rij): Koen van der Drift (CVO) en Remko Stolk (Asito)

Regie op contractbeheer
Samen met CVO heeft MasterKey binnen 6 maanden deze Europese aanbesteding op professionele en transparante wijze begeleid. MasterKey was verantwoordelijk voor het advies over de inhoud, het bestek, de schouwing, de beoordeling van de casussen en de feedback aan inschrijvers. In de voorbereidingsfase heeft MasterKey extra aandacht besteedt aan de wijze waarop na gunning ervoor gezorgd wordt dat de scholen de gewenste kwaliteit krijgen die ze beogen. Door vooraf goed aandacht te besteden aan het contractbeheer, komt CVO niet voor verassingen te staan.

Resultaatgericht contract
Door de diversiteit van de schoolgebouwen en -locaties is de kwaliteit van schoonmaak een uitdaging. CVO heeft daarom aan MasterKey de opdracht meegegeven om de beoogde kwaliteit te borgen in de aanbesteding. Door een resultaatgericht contract te adviseren waarin tevens het werkprogramma vertaald is naar een opleverstaat met daarin de beschreven reinheidseisen, kan de beoogde schoonmaakkwaliteit worden geborgd.

Social return
De directie van CVO heeft nadrukkelijk de wens uitgesproken om social return een onderdeel te laten zijn van deze aanbesteding. Met social return wordt beoogd om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. MasterKey heeft deze wens in het bestek verwerkt in de vorm van een casus.

Beheersen totale facilitaire proces
Bewust schoonmaken was de probleemoplossing vanuit Asito. Door resultaatgericht schoon te maken wordt meer inzicht, aandacht en verantwoordelijkheid gevraagd van de mensen die het werk uitvoeren. Hierdoor wordt het schoonmaakproces beheerst en is de kwaliteit van de schoonmaak beter. Op deze wijze geeft Asito invulling aan inzicht, overzicht en beheersing van financiën, kwaliteit en communicatie. Daarnaast wist Asito het beste invulling te geven aan SROI (social return on investment).

Over MasterKey
MasterKey biedt facilitaire oplossingen aan klanten en leveranciers. Praktijk-ervaringen zijn vertaald naar software en apps. Alle werkzaamheden komen voort uit het dienstenaanbod advies, audits en software. Hieraan ten grondslag ligt het beheersen van de facilitaire processen voor zowel opdrachtgevers als leveranciers op het gebied van financiën, kwaliteit en communicatie.

Over CVO
CVO – Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Rotterdam en omgeving – biedt jonge mensen stimulerend onderwijs en een brede vorming. Daarbij houden we rekening met de individuele mogelijkheden van onze leerlingen: iedere leerling krijgt de ruimte om zijn of haar talenten optimaal te ontwikkelen. Het gaat om de vorming van ‘heel de mens’. Met zo’n 21.000 leerlingen behoren we tot de grotere schoolbesturen van Nederland. CVO is werkgever voor ongeveer 2350 medewerkers.

Over Asito
Asito is een van de grootste schoonmaakbedrijven van Nederland. Dagelijks werken 10.000 kleurrijke vakkrachten verspreid over 50 vestigingen succesvol aan een schone en veilige werk- en leefomgeving. Voor Asito staat het verbinden van medewerkers, klanten en relaties voorop om zo samen tot de meest sociale en duurzame resultaten te komen.

Delen