Consortium met Returnity en Westerveld: “Inkoop-schoonmaak-afval”

oktober 26, 2017 in Samenwerkingen

Webp.net-resizeimageHet nieuwe consortium BRSW-360 (Westerveld, Returnity, Koninklijke Bammens en Sodexo) dat zich 12 oktober op de Get Connected bijeenkomst van Economic Board Utrecht presenteerde, gaat van kantoren in de regio Utrecht grondstoffendepots maken. Dit kan door de keten inkoop, schoonmaak- en afval slimmer in te richten. 

Op dit moment is voor kantooreigenaren afvalverwerking een kostenpost. Maar door dit anders te organiseren, kan slim omgaan met afval juist geld opleveren, leiden tot minder CO2-uitstoot en zelfs het grondstoffenverbruik verminderen.

One-stop-shop
Het consortium slaat de handen ineen en bieden een ‘one-stop-shop’ aan kantooreigenaren. Otto Friebel (Returnity B.V.) licht dit namens BRSW-360 toe: “De kosten van producten, grondstoffen en afvalverwerking stijgen. Er is maar één manier om dit te tackelen: van ‘kopen, gebruiken en weggooien’ moeten we naar een circulaire keten!” Nu sluiten kantoren vaak met afzonderlijke partijen contracten voor schoonmaak, afvalinzameling, catering, verwerking en transport. Een ‘one-stop-shop’ ontzorgt opdrachtgevers volledig en maakt, het mogelijk om de gehele keten duurzaam in te richten. Friebel vertelt: “Tegelijkertijd zorgt de slimmere inzameling ervoor dat het afval uit steeds meer grondstoffen bestaat. In plaats van verwerkingskosten, worden opbrengsten gegenereerd in de vorm van grondstofwaarde.”

Continue innovatie
Het streven van het consortium is de impact van de aanpak verder te laten reiken dan alleen het aanbieden van een one-stop-shop benadering. Friebel: “Door de andere wijze van inzameling, verwachten we dat de fysieke belasting van met name schoonmaakmedewerkers wordt verminderd, wat leidt tot een meer duurzame inzetbaarheid van deze medewerkers. De kennis die we opdoen zal ook zeker bijdragen aan preventie van verspilling. Denk aan minder verpakkingsmateriaal en te veel geproduceerde voedsel tot het minimum beperken. Door de consumptieketen inzichtelijk te maken, kunnen we kantooreigenaren adviseren en begeleiden in de keuzemomenten in de keten en de effecten daarvan.”

Oproep tot Participatie 
Het consortium is tot stand gekomen dankzij een open oproep tot participatie in het initiatief Kantoren als Grondstoffendepot, van de Economic Board Utrecht. Vanwege de oververtegenwoordiging van de KWD-sector (kantoren, winkels en detailhandel) in de regio Utrecht is afvalvrije kantoren een van de speerpunten binnen het thema circulaire economie in de regio. In een afvalvrij kantoor wordt afval op een efficiënte manier omgezet in grondstoffen voor nieuwe producten. Een kantoor wordt zo een grondstoffendepot, wat geld oplevert.

Verheugd
Albert Arp, EBU Clustervoorzitter Groen en directeur Jaarbeurs: “We zijn als EBU verheugd met wat de oproep tot participatie tot stand heeft gebracht. Rond de 20 aanbieders in de afvalketen hebben gereageerd op de oproep en er is veel aandacht voor geweest. De eerste geïnteresseerde kantooreigenaren hebben zich al gemeld. Het consortium met een basisbezetting van vier bedrijven én een flexibele schil van innovatieve bedrijven is klaar om aan de slag te gaan. In de regio Utrecht streven we ernaar om vanaf 2020 afvalvrije kantoren de nieuwe standaard te laten zijn. In 2017-2018 hopen we 50 kantoren als grondstoffendepot te hebben ingericht. Kantooreigenaren die deze kans willen pakken en met ons de mogelijkheden willen verkennen, nodig ik van harte uit om contact op te nemen met Irene ten Dam, domeinmanager Groen bij de Economic Board Utrecht via irene.tendam@economicboardutrecht.nl.”

Delen