Column: Vloeronderhoud, het ondergeschoven kindje

gladde vloer - cautionSpecialistisch vloeronderhoud is een vak. Dit jaar is het 25 jaar geleden dat Renhold Vloeronderhoud de eerste vierkante meters linoleum polymeerde. Een heugelijke feit, maar is er nog zoveel te vieren? In 1988 werd vakkennis nog op waarde geschat en voor veel gerenommeerde Nederlandse schoonmaakbedrijven voerden we naar volle tevredenheid werkzaamheden uit tegen een voor beide partijen acceptabel tarief. Hoe anders is de situatie nu! De concurrerende markt heeft ertoe geleid dat er veelvuldig op aanbestedingen voor vloeronderhoud onder kostprijs wordt ingeschreven. Neem daarnaast de economische recessie, die tot gevolg heeft dat contracten nóg verder worden uitgekleed, en violà er ontstaat een probleem voor ons specialisten.

Steeds vaker worden we gevraagd te werken voor tarieven die gewoonweg niet haalbaar zijn en doen grote organisaties een beroep op bedrijven die minder ter zake kundig zijn. Als dan na enkele maanden problemen ontstaan, worden de echte specialisten weer geraadpleegd. Dit kost geld, tijd en is een extra belasting voor het milieu. En het schoonmaakbedrijf scoort er uiteraard helemaal niet mee bij zijn klant.

Aanbestedingen hebben veel kapot gemaakt in de schoonmaakbranche en als direct gevolg hiervan zijn ook specialistische bedrijven gedupeerd. Voor uw beeldvorming: Renhold deed jaarlijks gemiddeld 1,5 miljoen vierkante meter vloeronderhoud, en nu nog zo’n 800.000 vierkante meter. Heel simpel omdat er minder frequent vloeronderhoud wordt gepleegd en omdat er onervaren mensen worden ingezet. Nu sinds 1 april de nieuwe Aanbestedingswet van kracht is, hopen we dat de uitwerking ervan zichtbaar wordt voor specialistische bedrijven. Maar ook voor de opdrachtgever. De trend dat steeds meer grote schoonmaakbedrijven hun specialistische dienstverlening opheffen en overgaan op inhuur van onderaannemers, die vaak als ‘multiservice’ bedrijven opereren, is op zich prima. Maar aanvragen om te polymeren voor € 1,- per vierkante meter of lager is uiteraard verre van een goed idee.

Wat is onze kracht van 25 jaar succesvol specialistisch ondernemen? We denken bijvoorbeeld mee in duurzaamheid en stellen mogelijkheden voor, die positief bijdragen aan het milieu, kostenbesparingen opleveren en het uitstellen van periodiek onderhoud waarborgen. Bijna altijd wordt er enthousiast gereageerd, maar in de praktijk blijkt dat de contracten voor schoonmaakonderhoud zodanig zijn uitgekleed dat er niet eens ruimte is om meer dan één keer per week te vochtwissen.

Voor ISS werken we al meer dan twintig jaar. Fantastisch, maar ook hier is de samenwerking in de afgelopen tijd nagenoeg tot stilstand gekomen, omdat opdrachtgevers contracten uitkleden en vloeronderhoud geschrapt wordt. Ik roep schoonmaakbedrijven op om te bekijken hoe deze impasse van het uitgeklede contract kan worden doorbroken. Wie denkt mee? U mag me bellen of mailen, want het mag toch niet zo zijn dat vloeronderhoud het onderschoven kindje is geworden en dat met de nieuwe Aanbestedingswet blijft. En vooral mag het niet zo zijn dat het tijdperk der specialisten eindigend is. Voor niemand wenselijk!

Ik ga vanavond maar vroeg naar bed, in de hoop dat mijn telefoon morgen roodgloeiend staat en m’n mailbox overstroomt.

Gert-Jan Derks, directeur Renhold
www.renhold.nl – 06- 52 53 98 31

×