Blog: Schoonmaakbranche heeft voortrekkersrol

oktober 22, 2018 in Blogs & vlogs

De schoonmaakbranche heeft bij vele landgenoten een negatief imago. Ze denken vaak: “Er werken illegalen; “Ze buiten medewerkers uit”; “Het is ondankbaar werk”; “Ze lichten de klanten graag een pootje door minder uren in te zetten dan afgesproken”; enzovoorts. Dit beeld is niet correct! En dat weten wij allemaal. Als je een goed beeld van de schoonmaakbranche hebt, dan zie je dat we een voortrekkersrol hebben ten opzichte van alle andere branches.

Integratie
Als er één branche is waar vele culturen, nationaliteiten en generaties samengaan,  dan is het de schoonmaakbranche. In de schoonmaak leer je samen werken met je collega’s, ongeacht hun afkomst, overtuiging, geaardheid. Je leert een ieder te zien als een individu in plaats van een groep. Zoals de schoonmaak breed samenwerkt, is een voorbeeld voor alle andere branches in Nederland. Je kunt in grote lijnen zeggen dat de multiculturele samenwerking binnen de schoonmaak is geslaagd.

Statushouders
In Nederland heerst de overtuiging dat statushouders beter moeten integreren en de taal beter moeten leren. Zelf hun broek op houden. Ook hier is de schoonmaakbranche vooruitstrevend. In onze cao is vastgelegd dat werkgevers aan medewerkers met een taalachterstand een cursus aanbieden om de Nederlandse taal beter te leren. Mensen die in de maatschappij staan en werken, leren sneller de Nederlandse taal beheersen. En dat is in onze branche zeker het geval!

Groepen versus individu
In de schoonmaakbranche praten we niet over bevolkingsgroepen, maar over medewerkers. Over individuen. Als je een medewerker benadert en behandelt als individu, ontdek je dat ze een eigen persoonlijkheid hebben, een eigen gedachte, vriendelijk zijn en open staan om van je te leren. En wij van hen.

Carrière
Heb je geen opleiding? Heb je moeite met leren, maar ben je een echte praktijkman/-vrouw? Dan kun je in de schoonmaak toch een mooie carrière opbouwen door inzet, empathie en leergierigheid in de praktijk. Zeker als je goed met mensen om kunt gaan. Ik heb medewerkers zien groeien van schoonmaker tot districtsmanager, ongeacht hun achtergrond en kennisniveau bij aanvang.

Afstand tot de arbeidsmarkt
In welke branche is de drempel zo laag, dat je kunt zeggen dat er geen drempel is om te solliciteren/werken? Vele schoonmaakbedrijven werken samen met SW-bedrijven en dragen op deze wijze bij aan de doorstroom van medewerkers met een SW-indicatie in de schoonmaak.

Milieu
In de schoonmaak is veel aandacht voor het behoud van het milieu. Steeds meer middelen worden milieuvriendelijk en bestaan steeds meer uit natuurlijke materialen, die in het milieu goed afbreken met een zo min mogelijke belasting voor de natuur. Ook steeds meer machines worden voor recycling aangeboden (het kan altijd beter en daar wordt ook aan gewerkt). Methodes en technieken worden ontwikkeld om alleen met water te reinigen. En daarmee lopen we weer voorop.

De schoonmaakbranche is branche van Nederland waar de integratie geslaagd is. Die zich inzet voor een maatschappij, waarin iedereen een plaats verdient en heeft. Een branche waar iedereen weet dat ze erbij horen: bij de klant, bij het schoonmaakbedrijf en bij de maatschappij. Iedereen die in de schoonmaak werkt, mag met trots zeggen dat zij in een vooruitstrevende branche werken.

Edgar van Engelen,
directeur Clear4Clean

Delen