Trends & Thema's

Het plan van minister Blok (Rijksdienst) om een eigen schoonmaakbedrijf te beginnen voor het Rijk heeft hem boze reacties opgeleverd vanuit de schoonmaakbranche, schrijft de Volkskrant op 26 oktober. Bij het Rijk zouden 4500 schoonmakers in dienst komen, na beëindiging van het contract van hun bedrijf met de overheid. Volgens de ondernemersvereniging OSB zal de overheid door de plannen van...
Hans Borstlap, lid van de Raad van State, gaat als onafhankelijk waarnemer aan de slag om toe te zien op de afspraken die  zijn en worden gemaakt tussen betrokkenen, bij de aanbesteding in de thuiszorg in de Achterhoek. Tevens is hij gevraagd om mogelijke knelpunten te signaleren en aan te kaarten bij de betrokken partijen en op basis daarvan...
Op 3 oktober organiseerde Hago Zorg het symposium Innovatief Aanbesteden. In het GelreDome in Arnhem werden relaties van Hago Zorg bijgepraat over het thema Prestatie-inkoop. Prominente sprekers deelden tijdens interactieve workshops hun kennis en ervaringen op het gebied van prestatie-inkoop vanuit diverse vakgebieden. Volgens Jan Jans, manager facilitair bedrijf van zorgorganisatie Beweging 3.0 in Amersfoort, moet er meer oog komen...
Minister Kamp van Economische Zaken gaat nogmaals kijken of de nieuwe aanbestedingsregels voor de rijksoverheid zich wel verdragen met de Gids Proportionaliteit, het wettelijke richtsnoer voor binnenlandse aanbestedingen. Kamp (VVD) zegde dit vorige week toe in de Tweede Kamer. Eerder oordeelde de minister dat de regels niet met elkaar in strijd zijn. De auteurs van de Gids zijn het daar niet...
CDA Hoogeveen en de CDA-fractie in het Europees Parlement trekken samen op om de Europese aanbestedingsregels te verruimen. “In Hoogeveen hebben we de grenzen van de mogelijkheden bij aanbestedingen opgezocht”, vertelt CDA-lijsttrekker Anno Wietze Hiemstra aan de redactie van Regio Hoogeveen. “We proberen zoveel mogelijk lokale en regionale ondernemers een eerlijke kans te geven op een opdracht van de gemeente....
Branchevereniging voor schoonmaak- en glazenwassers OSB is verbijsterd over het besluit van de ministerraad om in te stemmen met het voorstel van minister Blok om de schoonmaakwerkzaamheden die nu door schoonmaakbedrijven worden uitgevoerd zelf te gaan doen. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor de schoonmakers, de schoonmaakbedrijven en de belastingbetaler. Door de schoonmakers zelf in dienst te nemen meent het kabinet...
Aanbesteden, het is een lastig fenomeen. Het is een wirwar aan regels, voorschriften en procedures. Lastig genoeg onder normale omstandigheden, maar nu is de Aanbestedingswet ook nog veranderd. Veranderingen die voor de een gunstig zijn en voor de ander iets minder gunstig. Maar wel veranderingen met het oog voor het mkb om ook hen een faire kans te gunnen...
Vandaag 1 april, het is geen grap, begint het tijdperk van het nieuwe aanbesteden. Immers, de nieuwe Aanbestedingswet is in werking getreden. Het heeft de afgelopen jaren heel wat voeten in de aarde gehad, maar het levert dan ook wel wat op. Althans, dat is de bedoeling: gemak en kansen… Want met de nieuwe Aanbestedingswet wordt het inschrijven op...