Trends & Thema's

“Dat zou meer gaan kosten aan bureaucratie en overhead. Ik vind het symboolpolitiek,” aldus Hans Simons, voorzitter van brancheorganisatie OSB. Simons is duidelijk geen voorstander van de regeringsplannen om te gaan inbesteden bij het Rijk. Op de website van FMM onderbouwt hij zijn mening op basis van drie argumenten: haaks op de ontwikkelingen, slechte argumentatie en bureaucratie en overhead. Lees het...
In slechts een kwart van de aanbestedingen van de afgelopen twaalf maanden heeft duurzaamheid een duidelijke plek in het bestek gekregen. Daarmee wijkt de praktijk af van het beeld dat wordt geschetst door politiek en media. Dit is een van de conclusies uit de marktanalyse naar de schoonmaakbranche van FMM en F-Fort. “De markt wil wel veranderen, maar laat toch...
Het is niet gemakkelijk om de juiste facilitaire partner te vinden. De concurrentie is groot en de brancheproblemen stapelen zich op. Hoe maakt u de juiste keuze, welke overwegingen dient u te nemen? En welke punten verdienen uw aandacht? Het is lastig de schoonmaakmarkt te doorgronden, een selectieprocedures te starten en uiteindelijk een weloverwogen keuze te maken. Met deze marktmeeting en...
Bedrijven ervaren in de praktijk nog onnodige regeldruk door aanbestedingsprocedures. Dit ligt vooral aan aanbestedende diensten. In een advies aan de Minister van Economische Zaken beveelt Actal – het Adviescollege toetsing regeldruk – aan om dit een belangrijk onderwerp te laten zijn in de evaluatie van de wet die binnenkort plaatsvindt. Lees het artikel verder op Pianoo.nl
Aanbestedende overheidsdiensten bemoeilijken de toegang voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) tot overheidsopdrachten terwijl dit niet nodig is. Zij maken nog onvoldoende gebruik van de mogelijkheden die de Aanbestedingswet biedt om de regeldruk te verminderen. Dit stelt het Adviescollege toetsing regeldruk (Actal) in een advies aan de minister van Economische Zaken. Lees het hele artikel op FMN
Stef Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst, heeft de inbestedingsplannen van de overheid bekend gemaakt. Zelf noemt Blok de gevolgen voor de schoonmaaksector gering, maar de sector zal hierdoor per jaar toch ongeveer € 65 miljoen mis gaan lopen, ongeveer 1,8%. “Het effect op het niveau van de afzonderlijke onderneming wordt ondervangen door bestaande contracten uit te laten faseren”,...
Overheden moeten voortaan aantonen dat inbesteding van taken leidt tot een betere verhouding tussen prijs en kwaliteit. Dat stellen MKB-Nederland en VNO-NCW naar aanleiding van de kabinetsplannen voor de inbesteding van schoonmaak-, beveiligings- en koeriers- en transportdiensten. Volgens de ondernemersorganisaties leidt inbesteding tot verdringing van marktpartijen, is het een rem op investeringen door marktpartijen, en past het niet bij het...
“Kabinet misbruikt schoonmaaksector voor eigen politieke doelen. Inbestedingsplannen rijksoverheid desastreus voor branche”, kopt het artikel op de OSB-website. OSB is teleurgesteld door de brief, die minister Blok van Wonen en Rijksdienst op 23 juni naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Daarin kondigt hij aan de schoonmaakwerkzaamheden van het rijk onder te gaan brengen in een nog op te richten schoonmaakorganisatie. Een...
Het kabinet kiest voor een geleidelijke inbesteding van schoonmaakwerkzaamheden bij een nog op te richten organisatie. Schoonmaakmedewerkers komen in dienst van de Rijksoverheid en het schoonmaken wordt in eigen beheer gedaan. Met de inbesteding wil het kabinet schoonmaakmedewerkers weer als gewone collega’s deel uit laten maken van de overheid als organisatie. Daarmee voert het kabinet de afspraak uit in...
Sinds vier jaar is de iPad in Nederland. Succes speelde al vroeg in op de smartphone- en tablet-economie door alle rayon- en objectleiding de afgelopen twee jaar met iPads te laten werk. Het Volendamse schoonmaakbedrijf gaat nu nog een aantal stappen verder en is klaar voor de volgende stap: de schoonmaakmedewerker. Beoogde resultaten: nog meer productiviteit en transparantie en...