Home Trends & Thema's in- en uitbesteden

in- en uitbesteden

Vijf werkdagen en vijf themabijdragen over aanbesteden: deze week nemen een duik in het verleden van schoonmaak(gerelateerde) aanbestedingen en trekken we de lijn via de Schoonmaakjournaal discussiegroep op LinkedIn door naar het heden. Want slaan we nog steeds de spijker op z'n kop dat aanbestedingen enkel, vooral of te vaak om de prijs gaan? En wat deed de tijdgeest...
Zorg voor een goede voorbereiding, stel vragen over de aanbesteding, leef je in de aanbestedende dienst in; Aanbestedingsspecialist Octavia Siertsema deelt deze drie gouden tips voor effectief en efficiënt aanbesteden in een filminterview. Octavia is auteur van het Handboek Inschrijven op Aanbestedingen uit 2013 en in 2018 een upgrade onderging. Waarom schreef Octavia het Handboek Inschrijven op Aanbestedingen? “Veel ondernemers...
Ondermaatse aanbesteding schoonmaakonderhoud Hattem; zo'n titel prikkelt om te klikken. Het gratis online platform Aanbestedingsnieuws neemt de Hattemse aanbesteding onder de loep. Deze week vindt de schouwing onder bijzondere omstandigheden en op opvallende voorwaarden plaats. Wat maakt de aanbestedingsprocedure voor het contracteren van een professionele leverancier voor schoonmaakdienstverlening ondermaats? Gemeente Hattem is ontevreden over de kwaliteit van de huidige schoonmaakdienstverlener...
Carel Lurvink heeft de Europese aanbesteding van de Rijksoverheid voor het leveren van sanitaire hardware gewonnen: papieren handdoekdispensers, zeepdispensers, afvalbakken en toiletborstels. Dat betekent een opdracht voor 10 jaar, ruim 600 gebouwen van ministeries, de Tweede Kamer, Belastingdienst en gevangenissen, en een waarde van € 5 miljoen. De aanbesteding werd gegund op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Belangrijke subgunningscriteria ...
CORONA UPDATE: de kop in kapitalen nota bene bovenaan een Linkedin post van een facilitair adviesbureau. Ik kreeg daar een raar en naar gevoel bij. Waar in deze dagen zoveel hartverwarmende initiatieven zo ontzettend ontroerend zijn... Waar in deze tijden onze schoonmaakhelden eindelijk de erkenning krijgen voor het vakmanschap, het respect voor hun inzet en de aandacht die ze...
Wie de vergelijking met de bouwtechnische keuring van Vereniging Eigen Huis maakt, heeft dé perfecte metafoor te pakken: onafhankelijk, onpartijdig, objectief. Het zijn containerbegrippen, maar zeker van toepassing op Qualis insight into quality. “We meten en rapporteren. We doen niet aan aanbesteden, evenmin aan advisering bij aanbestedingen.” De nieuwe standaard voor schoonmaakaudits LOSK-QMS blijkt niet te zijn gebaseerd op...
Stiefkind, hoezo? Het stellen van vragen is naar mijn idee te vaak een stiefkind van het aanbesteden. Terwijl het belang van het stellen van vragen groot is. Als Aanbestedingsspecialist ga ik in mijn tweede blog in de aanpak van vragen stellen. Stel de juiste vragen Stel geen gesloten vragen. Als inschrijver heb je meestal niet zoveel aan een simpel ja of...
Ik lees graag artikelen dat een schoonmaakbedrijf een aanbesteding heeft gewonnen. Met trots wordt er dan zinnen gebruikt als: “Uit de aanbesteding zijn we als beste uit de bus gekomen” of “De beste partner voor….”. Toch wel raar dat bij een aanbesteding het gehele traject een papieren exercitie is en dat dan daaruit geconcludeerd kan worden dat ze de...
Nationale Theater kiest voor multiservice aanpak EW Facility Services Ruim 680 voorstellingen per jaar, wekelijks meer dan 4200 bezoekers en medewerkers over de vloerm en 7 locaties in Den Haag, waaronder de monumentale Koninklijke Schouwburg, het Theater aan het Spui, een eigen decoratelier en logiesstudio’s: het Nationale Theater is behoorlijk dynamisch en divers te noemen. Aan EW Facility Services de...
“Een van de aannames is dat inbesteden betere arbeidsvoorwaarden zou opleveren. Uit onderzoek blijkt dat de arbeidsvoorwaarden niet beter, maar juist slechter worden. Dat zie je ook in de schoonmaak”, stelt Erik te Brake, manager Ondernemerschap, Veiligheid en Digitalisering bij VNO-NCW en MKB Nederland, in de recent verschenen uitgave OSB Inzicht. De Rijksoverheid startte met inbesteden, diverse gemeenten en provincies...