Home Select Select boven

Select boven

“Het is een aparte tak van sport…die sanitaire dienstverlening. Hij wordt meer dan eens als de achilleshiel gezien van de schoonmaak binnen bedrijven en (zorg)instellingen. Als dit onderdeel om welke reden dan ook niet goed is geregeld, staat de gehele schoonmaakprestatie op het spel. Immers, de continue beschikbaarheid van een schone sanitaire ruimte met het ruimschoots beschikbaar hebben van...
Op locaties waar productie- en onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden, zoals in werkplaatsen, hangars, loodsen en timmerwerkplaatsen, treedt vervuiling op plaatsen op, die vaak moeilijk bereikbaar zijn of te complex om in het dagelijks reinigingsproces van de klant mee te nemen. Door de cumulatieve vervuiling kan de situatie ontstaan, dat deze een bedreiging gaat vormen voor de kwaliteit van het productieproces van...
Voor het derde achtereenvolgende jaar zet de redactie van Schoonmaakjournaal zich deze zomer met enthousiasme in voor haar veel gelezen serie Zomergasten. Ditmaal is het podium voor influencers: mensen die het grote zakelijke voorbeeld (kunnen) zijn voor jou persoonlijk en/of de schoonmaak- en facilitaire industrie. “Vroeger noemden we ze ‘het grote voorbeeld’, nu ‘influencers’: mensen van wie je leert. Mensen...
×