Home Nieuws Page 324

Nieuws

Het laatste nieuws uit en over de schoonmaakbranche in Nederland

Vakopleider Carling Opleidingen uit Tiel heeft de opdracht gekregen om het personeel van het Groene Hart Ziekenhuis te gaan opleiden. De opleiding wordt op locatie van het ziekenhuis in Gouda verzorgd. “We gaan de medewerk(st)ers natuurlijk opleiden voor de basis(vak)opleiding”, vertelt Gerard Spoor, directeur van Carling Opleidingen, “maar daar blijft het niet bij. De opleiding wordt uiteraard aangevuld met de...
De gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum handhaven hun aanbesteding voor de schoonmaakdienstverlening en glasbewassing met het gunningscriterium laagste prijs. Kees Blokland, voorzitter van de commissie code Verantwoordelijk Marktgedrag, bracht de code in relatie tot deze aanbesteding onder de aandacht bij de gemeente Delfzijl en de makelaar Combined Business Power. Deze geven aan dat zij de code respecteren. De commissie...
Per 1 januari is het OSB-Keurmerk officieel geïntroduceerd! Dit keurmerk brengt de kwaliteit en betrouwbaarheid van schoonmaak- en glazenwasserbedrijven in beeld. De leden van OSB hebben hierin het afgelopen jaar flink geïnvesteerd. In totaal zijn ruim 250 bedrijven vanaf vandaag in het bezit van het OSB-Keurmerk of zullen dat de komende weken verkrijgen. Bij OSB-Keurmerk bedrijven zijn opdrachtgevers ervan verzekerd dat...
×