Blogs en vlogs

positieve visies, kritische kanttekeningen en spannende ontwikkelingen, verpakt in een column, blog of vlog over schoonmaak en meer

Wist u dat er in Nederland zo’n dertig zomerscholen zijn? Een toenemend aantal gemeenten en schoolbesturen zet een zomerschool of vakantieschool in als instrument om de leertijd van leerlingen in het basis- of voortgezet onderwijs uit te breiden. Vooral in het basisonderwijs is de zomerschool populair en naar verwachting groeit het aantal zomerscholen de komende jaren. Zomerschool is natuurlijk onlosmakelijk...
Ik heb me de laatste tijd bezig mogen houden met Europese aanbestedingen; ik mocht inschrijvingen verzorgen voor schoonmaakbedrijven. Tijdens het beantwoorden van de open vragen kwam de vraag hoe de inschrijver vorm gaat geven aan social return. Wat is social return? Het wil niets anders zeggen dan het creëren van werk voor mensen met een grote afstand tot de...
Als schoonmaakbedrijf hou je niet zomaar het hoofd boven water. Toenemende concurrentie en bezuinigende opdrachtgevers maken het bijna onmogelijk om een kwalitatief hoogstaande en unieke dienst aan te bieden. Bovendien is het lastig om goed personeel vast te houden. Gelukkig zijn er tal van manieren om de concurrentie te slim af te zijn, maar de komende jaren draait het...
32 jaar ervaring in gevelrenovaties. Van vakman tot manager. Vakmanschap en veiligheid zijn van alle tijden en voor iedereen. De mooiste projecten blijven in je geheugen gegrift. Neem Dunea, voorheen DZH. Meer dan 20 jaar was ik verantwoordelijk voor het gebouwenonderhoud. Van nieuw tot oud, van klein tot groot, van kelder tot toren. En over een gebied dat zich...
Janus begon met zemen op zijn 27e. Zo'n vijftig jaar later had hij er genoeg van en ging hij met pensioen. Over zijn broer Nelis zegt Janus: “Nelis heeft gezeemd tot zijn laatste dag. We werkten vaak samen. Onze familie stond bekend als dé glazenwassersfamilie van Den Haag. Al mijn broers, neven en zwagers zeemden destijds. Het was een...
Ik zit al best een tijdje in dit prachtige vak en wat me wel heel erg aan het hart gaat,  is dat het ware vakmanschap wel erg onder druk staat. De bedrijven die nog kwaliteit en continuïteit willen bieden, worden steeds meer in het financiële nauw gedreven. Geen enkele branche is voor de buitenwacht beruchter om zijn  mafia-achtige praktijken...
"Als u vandaag het bericht Gele kaarten gedragscode aan Woonwaard en H.G. van Kruistum Advies niet van uw website afhaalt, dan stellen we u verantwoordelijk voor de gevolgschade.” Dat was de boodschap van Woonwaard. Een dreigmail aan het adres van de redactie van Schoonmaakjournaal. Het is maandag 15 april, 11.20 uur. Twee dagen ervoor, op zaterdagochtend 13 april,  hadden...
1 april is voorbij en de nieuwe aanbestedingswet is van kracht. Over de nieuwe Aanbestedingswet is al veel geschreven, want met deze wet is het de bedoeling dat vooral het mkb betere kansen maakt op overheidsopdrachten. Maar hoe zit het met het onderdeel clustering in de nieuwe Aanbestedingswet? Opdrachten mogen in principe niet meer op een zodanige manier worden...
Aanbesteden, het is een lastig fenomeen. Het is een wirwar aan regels, voorschriften en procedures. Lastig genoeg onder normale omstandigheden, maar nu is de Aanbestedingswet ook nog veranderd. Veranderingen die voor de een gunstig zijn en voor de ander iets minder gunstig. Maar wel veranderingen met het oog voor het mkb om ook hen een faire kans te gunnen...
Specialistisch vloeronderhoud is een vak. Dit jaar is het 25 jaar geleden dat Renhold Vloeronderhoud de eerste vierkante meters linoleum polymeerde. Een heugelijke feit, maar is er nog zoveel te vieren? In 1988 werd vakkennis nog op waarde geschat en voor veel gerenommeerde Nederlandse schoonmaakbedrijven voerden we naar volle tevredenheid werkzaamheden uit tegen een voor beide partijen acceptabel tarief....
×