Zomercolumn: Twee weken fossielvrij voortbewegen

Het is maandagmiddag. Op ons hoofdkantoor in Leeuwarden wordt een VW E-Golf afgeleverd. Deze elektrische auto gaan we uitvoerig testen. We zijn nieuwsgierig naar de inzetbaarheid van elektrische voertuigen, maar we hebben ook nog wel wat onzekerheden. Hoe zit het bijvoorbeeld met de actieradius van deze auto’s? Kunnen we hiermee in ons werk goed uit de voeten?

Als koploper van het project Friesland Fossielvrij zullen we de angst voor het onbekende opzij moeten zetten. Onze gezamenlijke ambitie is dat de provincie Friesland volledig fossielvrij gaat opereren. Fossielvrij betekent geen brandstoffen gebruiken, die afkomstig zijn van aardolie, aardgas en/of kolen. Géén brandstoffen die op kunnen raken én de aarde uitputten.

Met dit uitdagende project geeft Friesland een groen visitekaartje af aan de rest van Nederland. NIVO NOORD staat daar vierkant achter en neemt actief deel. Een mooie uitdaging waar we volledig voor gaan. We laten graag zien hoe het anders kan voor een duurzamere wereld.

Als facilitair aanbieder moeten we daarom kritisch kijken naar ons één na grootste kapitaal: ons wagenpark. Hier valt nog veel te verbeteren. Een van de onderdelen van Friesland Fossielvrij is de Elfwegentocht in 2018. De uitdaging is om Friesland twee weken lang te laten voortbewegen op niet-fossiele brandstoffen. Op de fiets, groen gas of met een elektrische auto, in de biogasbus, elektrische trein of boot. Thuiswerken kan ook een oplossing zijn. Alles is geoorloofd, als het maar zonder fossiele brandstoffen gaat.

Voor onze bedrijfsvoering is dit een enorme uitdaging. Van zeventig bedrijfsauto’s, die dagelijks gemiddeld 73 kilometers maken, naar twee weken elektrische voertuigen gebruiken of zelfs op de fiets. Voor die twee weken gaan we snel een oplossing bedenken, maar ook voor de lange termijn zullen we met fossielvrije alternatieven moeten komen. Dit roept nog wel wat vraagtekens en discussie op.

Fossiele brandstoffen lijken voor veel bedrijven onontkoombaar. Bovendien lijkt de auto-industrie er nog niet volledig voor te gaan, terwijl naar verwachting over zeven jaar elektrisch rijden ook economisch voordelig is. Deze markt vind ik behoorlijk traditioneel en log, maar het is volgens mij niet de techniek die de ontwikkeling tegenhoudt. Integendeel, er zijn fantastische alternatieven voor het gebruik van fossiele brandstoffen. Denk bijvoorbeeld aan biogas en -diesel.

Er zijn echter andere prangende issues. Wat gebeurt er met de werkgelegenheid wanneer iedereen overstapt op elektrisch rijden? Waar vinden de huidige monteurs dan nog een baan? En wie gaat de omscholingen betalen? En wil de gemeente elektrische laadpalen plaatsen in de woonwijken? Daar ligt volgens mij de werkelijke uitdaging. Laten we het stap voor stap aanpakken. Wij gaan eerst die elektrische auto eens testen.

Annette van der Meulen,
directeur
NIVO NOORD

Op de foto: directeur Specialistische Reiniging Willem Brouwer verkent de VW E Golf.