Column: Vegen met de spons van Blanus

U kent het wel, de situatie dat u hard nodig bent voor een bedrijf en het aantal inkomende telefoontjes schrikbarend ziet vermeerderen op uw display. Op de dag dat de lente inging, leek dit lot ook voor mij bepaalt en ik besloot erin mee te gaan.

De vraag was prangend en de betreffende bedrijven waren er bijna emotioneel onder: “We willen ons aansluiten bij jullie branchevereniging, maar de opdrachtgever heeft er geen kennis van en wil het niet ondersteunen.” Enigszins verbaasd hierover beloofde ik contact op te nemen, en weldra kon het gesprek beginnen. Te veel uit de doeken doen is niet passend, maar wat volgde was een lange zenuwslopende discussie over de eisen, die de SIEV stelt aan bedrijven die het Keurmerk willen behalen.

Leunend op mijn ervaring kreeg ik dan eindelijk het woord, waarna mijn argumentatie een kleine zegen mocht krijgen. Moeiteloos werd het ene argument aan het andere argument verbonden, de feiten kwamen allen op tafel te liggen en mijn contactpersoon complimenteerde mij met mijn kennis. Mocht hij het na willen kijken? Ik zou hem alle gegevens wel even sturen, heeft u een e-mailadres voor mij? De zon scheen nog feller door het raam en mijn verwachting steeg boven een hoogtepunt uit. De pen als een notulist in mijn greep en klaar om te noteren wachtte ik zijn antwoord af.

De pen viel van mijn bureau, het bovenste knoopje kon los en de zweetdruppels deden hun intrede, er hoefde niets genoteerd te worden. Al mijn opgerakelde feiten en prachtige redevoeringen ten spijt bleek het mailen zinloos. Mijn woorden kloppend? Dat zeker! Maar mijn waarheid moest eerst maar eens nog breder uitgedragen worden, er was namelijk iemand die niet in mijn verhaal mee wilde gaan.

Een halfjaar later zijn de bedrijven nog niet aangesloten bij welke branchevereniging dan ook, met onwillige honden is het slecht hazen vangen.

Martin Bogers, accountmanager Keurmerk Nederland

Op 21 maart vierde SieV haar 5-jarig bestaan. Henk Snaterse maakte deze filmimpressie tijdens de algemene ledenvergadering met mensen en meningen, feest en feiten.