Blog: Vuil spel in de schoonmaakbranche

De schoonmaakbranche imiteert en kopieert veel. Kopiëren betekent mogelijk inbreuk op allerlei IE-rechten: octrooi, modelrecht, auteursrecht of zelfs merkenrecht. Het zal de ‘winnaars’ niet meevallen om die smet van hun bedrijfsnaam af te poetsen…  De IE-politie zet zich in.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland publiceerde deze blog:
Vuil spel in de schoonmaakbranche.