Blog: CMR-reiniging, vaker noodzakelijk dan verwacht

Op locaties waar productie- en onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden, zoals in werkplaatsen, hangars, loodsen en timmerwerkplaatsen, treedt vervuiling op plaatsen op, die vaak moeilijk bereikbaar zijn of te complex om in het dagelijks reinigingsproces van de klant mee te nemen. Door de cumulatieve vervuiling kan de situatie ontstaan, dat deze een bedreiging gaat vormen voor de kwaliteit van het productieproces van de klant. Of erger nog, het kan een negatieve invloed hebben op de gezondheid van de medewerkers, die in deze ruimten werken.

Wij onderscheiden daarbij twee soorten reiniging: CMR-reiniging en esthetische reiniging. Bij CMR-reiniging is er sprake van (mogelijke) vervuiling van stoffen, die vallen onder de categorie Carcinogeen (kankerverwekkend) en/of Mutageen (veranderingen in erfelijke eigenschappen inducerend) en/of Reproductie toxisch (schadelijk voor de voortplanting of het nageslacht). Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid publiceert ieder halfjaar een lijst met CMR-stoffen. Deze lijst bevat de stoffen van Annex VI van de CLP Verordening en aanvullende, relevante stoffen, gebaseerd op een beoordeling door de Gezondheidsraad. Denk hierbij aan Chrome-6, dieselmotoremissie, stof van hardhout en lasrook.

Bij esthetische reiniging is er sprake van ‘normale’ vervuiling, waarbij de stoffen niet direct een gevaar voor de gezondheid opleveren. Bij CMR-reiniging moeten maatregelen getroffen worden om de medewerkers en de directe omgeving te beschermen tegen negatieve gezondheidsinvloeden. In de praktijk betekent dit dat we naast persoonlijke bescherming voor de uitvoerende reinigingsspecialisten, ook werkgebieden moeten afschermen om emissie buiten het werkgebied tot een minimum te beperken. Dit kan door afschermen, afsluiten, het bouwen van een containment en/of het veroorzaken van een positieve luchtstroom. Verder gaan onze reinigingsspecialisten zeer zorgvuldig te werk om verdere verspreiding van de stoffen te voorkomen.

We hebben de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met de uitvoering van deze complexe reinigingsvraagstukken. Zo hebben wij een aantal partners geselecteerd, die ons kunnen bijstaan in de vaststelling van de problematiek, het kiezen van de juiste reinigingsmethoden of bereikbaarheidsmethoden en bij eindcontrole of voldaan is aan de vooraf gestelde reinigingseis. Op deze manier kunnen we onze opdrachtgevers goed bijstaan en gaan we met een gedetailleerd plan van aanpak aan de slag. Hierin nemen wij ook mee wat de impact is voor de organisatie en welke maatregelen we nemen om onze medewerkers en derden te beschermen. Want een veilige en gezonde werkomgeving terugbrengen is zeer belangrijk.

Peter Hoeijmans
businessunit directeur Gom Specialistische Reiniging

×