Trendrapport: FM-markt in België goed voor € 4,2 miljard

In navolging van het eerste FM Trendrapport in 2015 – een samenwerking tussen IFMA en PROCOS Group – is het FM Trendrapport België 2017 verschenen: kwantitatief en kwalitatief onderzoek dat de Belgische facilitaire markt in beeld brengt qua marktvolume, trends en toekomstige ontwikkelingen.

De Belgische in- en uitbestede FM-markt realiseert een omzet van € 4,2 miljard en groeit daarmee 5%. 52% van de facilitaire diensten wordt uitbesteed. Van cleaning, catering, technisch onderhoud, onthaal, beveiliging, groenonderhoud en Total Facility Management (TFM) is cleaning (32%) de belangrijkste facilitaire dienst die wordt uitbesteed.

ProFacility zette alle conclusies en cijfers op een rij. Via deze link kunt u het artikel raadplegen.

 

×