Tork Office Webtool: hygienestrategische hulp op kantoren

Open kantoortuinen, die momenteel niet meer weg te denken zijn, vormen een uitdaging op het gebied van hygiëne. Medewerkers zijn in dezelfde ruimte werkzaam en faciliteiten worden gedeeld. Hygiënemerk Tork heeft ter ondersteuning voor bedrijven met een open kantoorruimte de Tork Office Webtool ontwikkeld. Door middel van een grafische dwarsdoorsnede van het kantoor geeft deze tool inzicht in waar hygiëneartikelen het beste geplaatst kunnen worden om de ruimte optimaal schoon te houden.

In open kantoren komen medewerkers sneller met elkaar in contact en worden werkplekken vaak gedeeld. Hierdoor loopt men een verhoogd hygiënisch risico. Vooral in perioden dat griep en verkoudheid heersen kan het gevoel onder werknemers ontstaan dat er te weinig wordt gedaan om besmetting op de werkplek te voorkomen. Daarom ontwikkelde Tork de Office Webtool om werkgevers handvatten te geven om de hygiëne-artikelen zo strategisch mogelijk te plaatsen voor optimale hygiëne.

Minder ziekmeldingen dankzij hygiënestrategie
Uit studies blijkt dat de gezondheid van medewerkers ook in handen van de werkgever ligt. Met de juiste hygiënische omstandigheden op de werkplek kunnen gezondheidsproblemen en ziektedagen van werknemers aanzienlijk worden verminderd. Het laatstgenoemde zelfs met maar liefst 20%**, Voorlichting en training op het gebied van hygiëne behoren tot de mogelijke maatregelen. Door producten als de Tork Hygiene Stand te plaatsen, kunnen bedrijven hierop inspelen en de handhygiëne van hun medewerkers positief beïnvloeden.

Hygiënisch zonder te knoeien
De Tork Hygiene Stand biedt ruimte voor maximaal drie hygiëne-dispensers voor desinfectie en kan ook voorzien worden van een Facial Tissue dispenser uit de Tork Image DesignTM-lijn of Tork Elevation-lijn. Gebruikers kunnen naast verschillende soorten hygiëneproducten, kiezen tussen handmatige dispensers en sensor-dispensers. Het ingebouwde praktische anti-lekbakje voorkomt dat desinfectiegel of desinfectieschuim bij gebruik op de vloer druppelt.

De Tork Office Web Tool vindt u op: https://www.tork.nl/kantoorhygiene

* Essity Hygiene and Health Report 2018, Market Specific Results: De wereldwijde studie werd uitgevoerd door het onafhankelijke bedrijf United Minds. 1036 personen van 16 jaar en ouder zijn geïnterviewd. De informatie werd verzameld met de steun van het onderzoeksinstituut CINT. Wereldwijd werden 15.530 mensen uit 15 markten ondervraagd met behulp van nationale quota. Het onderzoek vond plaats tussen 20 november en 4 december 2017.

**Arbogast, J.W., Moore-Schiltz, L., Jarvis, W.R., Harpster-Hagen, A., Hughes, J., & Parker, A. (2016). Effecten van een uitgebreid handhygiëne programma op de werkplek. Journal of occupational and environmental medicine, 58(6), e231.

×