Europees rapport: gebrek aan beleid reiniging in ziekenhuizen

Verpleegkundigen en apothekers, ander ziekenhuispersoneel, verzorgers en patiënten lopen potentieel levensgevaar. Het rapport van het European Biosafety Network naar de hygiënische omstandigheden in ziekenhuizen over de hele EU is helder. Ook over schoonmaak: bij 18% ontbreekt specifiek beleid voor de reiniging van ruimtes.

Maar ook een opleidingsbeleid (23%) en regelmatige monitoring van de contaminatie van oppervlakken (42%) blijken te ontbreken. Het rapport baseert zich op een bevraging onder ziekenhuisapothekers en verpleegkundigen van de dienst oncologie en focust zich op de blootstelling aan cytotoxische geneesmiddelen. Deze zijn van levensbelang voor de kankerbehandeling, maar zijn zelf ook kankerverwekkend en bijgevolg uiterst gevaarlijk voor het personeel, de patiënten en hun families.

Wie het hele nieuwsbericht van het European Biosafety Network wil lezen, klikt op deze link. De Specialist maakte deze samenvatting, die als onze bron dient.

×