Wintergast (1) Rick van der Gaag (OSB): “In 2019 flinke slag maken”

Voor de serie Zomergasten sprak Schoonmaakjournaal deze zomer met tien young professionals. Mensen met een visie op schoonmaak, facility management en de veranderende wereld om ons heen, nu en over vijf jaar. We merkten een andere mindset. Dat inspireerde! En zo ontstond het idee van ons – inmiddels warm onthaalde en succesvolle – platform FM Next GenerationDeze winter bieden we ons podium Wintergasten ook aan #FMNextGen. Young professionals gunnen ons in zes vragen een kijkje in hun 2018 en blikken vooruit naar 2019. Onze eerste wintergast is Rick van der Gaag, accountmanager/bedrijfsadviseur van branchevereniging OSB.

Wat zijn de topics in 2018 voor jou en OSB?
“Voor mijzelf geldt 2018 als het startjaar in de schoonmaakbranche”, begint Rick zijn verhaal. “Ik heb een achtergrond in de logistiek en heb hiervoor 10,5 jaar bij een ondernemersorganisatie gewerkt. Ik merkte dat er veel overeenkomsten zijn tussen logistieke- en schoonmaakondernemers. Veel familiebedrijven en een duidelijke ‘hands on’ mentaliteit. Ik wil met en bij OSB de toegevoegde waarde van het lidmaatschap beter zichtbaar maken. Daarnaast volgen nieuwe trends op technisch en IT gebied elkaar in zo’n rap tempo op, dat het bijna niet bij te houden is voor ondernemers. Als OSB hebben wij hier een belangrijke taak om onze leden te informeren en wetgeving daar waar mogelijk te beïnvloeden.”

Wat vond jij het meest opmerkelijke in 2018 in de schoonmaakbranche?
Rick vervolgt: “Vanuit OSB zijn we in 2018 gestart met de arbeidsmarktcampagne Je komt er in de schoonmaak, omdat de bedrijven in de sector moeite hebben met het vinden van voldoende personeel. Het maatschappelijk beeld over de sector is helaas nog niet altijd goed. De campagne is ook geënt op verbetering van het algemene beeld over de sector.”

Welke innovatie zette OSB op de markt?
“Als ondernemersvereniging is OSB al jaren een bekende in de schoonmaaksector. Wij zijn uiteraard continu bezig om ook onze dienstverlening te verbeteren en daar waar nodig uit te breiden met als doel om ondernemers te ontzorgen en te helpen met ‘ondernemen’. Een belangrijke innovatie is de OSB databank. Hiermee zijn we dit jaar gestart, maar zal vooral in 2019 zichtbaar worden voor leden van OSB. De databank gaat leden helpen met benchmarkinformatie en trendanalyses.”

Wie was in 2018 jouw influencer?
“Mijn persoonlijke influencer voor 2018 is iemand die al in het begin van de 20e eeuw een boek schreef, te weten Napoleon Hill”, deelt Rick. “Zijn boek Think and grow rich is al oud, maar wat erin staat is wat mij betreft tijdloos. Dat wat hij toen schreef, geldt vandaag de dag nog prima. Hill deed onderzoek naar succesvolle ondernemers, waaronder Henry Ford. Ik raad iedereen aan dit boek een keer te lezen. Maar waarschijnlijk zul je het meerdere keren moeten lezen, het leest makkelijk weg maar toepassen van de inhoud is niet altijd eenvoudig.”

Welke trends & challenges verwacht jij in 2019?
“In 2019 verwacht ik dat we een flinke slag maken met onze producten- en dienstenportfolio. Wij groeien als OSB en focussen ons in 2019 naast ledentevredenheid van onze bestaande leden, op ledenwerving echt op de mkb-bedrijven. Met het aspirant-lidmaatschap kunnen bedrijven direct gebruikmaken van de dienstverlening. Samen werken we vervolgens toe naar het behalen van het OSB-Keurmerk.”
Rick verwacht voor de schoonmaakbranche in 2019 dat er een mooie duurzame cao is en dat er op gebied van digitalisering/automatisering  weer een paar mooie stappen gezet kunnen worden. “Zoals eerder aangegeven gaan de IT ontwikkelingen zo snel dat er ook in in de schoonmaak- en facility-hoek wel iets gaat gebeuren. Hoe disruptief het zal zijn, is niet in te schatten.”

Last but not least hoop ik dat op wereldniveau dat de wereldmachten elkaar niet verder zullen provoceren. Het opkomende populisme en de dreigende handelsoorlogen zijn niet goed voor de economie. Daar plukken wij als ‘Nederland Handelsland’ direct de wrange vruchten van, mocht het sentiment op de internationale beurzen worden beïnvloed.”

Waar gaan we jou en OSB in 2019 ontmoeten?
“Wij zijn zeer actief op social media. Daarnaast zijn wij onze online propositie aan het vernieuwen en zullen daar in 2019 mee naar buiten komen. Naast online is offline voor ons als brancheorganisatie nog steeds erg belangrijk. Onze OSB Academie is een belangrijke ontmoetingsplek voor onze leden. Daarnaast zijn wij veel onderweg om bij onze leden te zien hoe het ze vergaat, met als doel onze dienstverlening te blijven verbeteren”, besluit Rick.

 

×