GGZ instelling De Brouwerij op FMG-congres: De ongenode gast

“Naar een oud Joods gebruik, laat je altijd een stoel leeg. Een stoel voor de ongenode gast. Wie er ook binnenkomt, hij of zij is welkom. Je benadert iedereen met een welkome houding. Dat is de basis voor De Brouwerij, een kleinschallige GGZ-instelling voor mensen met een gevoeligheid voor psychose”, legt Pim Jansen, coördinator van stichting De Brouwerij, uit. In een duo-presentatie met verpleegkundig specialist Riek Sijbring draagt Jansen op het symposium van FMGezondheidszorg op 10 november bij aan het thema Bevlogen & Verbonden. Bejegening blijkt hét sleutelwoord.

Stichting De Brouwerij is een jonge organisatie, die werkt aan sociale inclusie voor kwetsbare Amsterdammers met een gevoeligheid voor psychose. De stichting werkt nauw samen met Molemann Tielens, een klein poliklinisch behandelcentrum.

Leven in de brouwerij
De naam is opvallend, beaamt Pim Jansen, coördinator van De Brouwerij: “Klopt, ons centrum zit gevestigd in een oude bierbrouwerij. We hebben de stichting daarom zo genoemd, maar ook omdat De Brouwerij een veelomvattende naam is. Denk maar aan leven in de brouwerij.”

“We zijn een open centrum”, vervolgt Jansen. “Je ziet niet dat we een GGZ-instelling zijn. Er komen weleens mensen hier, die denken dat ze een reclamebureau binnenlopen en aan het verkeerde adres zijn. We proberen gelijkwaardigheid uit te stralen. Je ziet bij ons dan ook geen artsen of verpleegkundigen in een witte jas rondlopen.”

Verbindende werkwijze
De Brouwerij telt 200 leden: “We noemen onze mensen geen klanten of patiënten, maar leden”, legt Jansen uit. Samen met zo’n 30 vrijwilligers, waaronder leden, familieleden en negen collega’s vanuit het medische behandelteam wordt informele en formele zorg samengevoegd. Er wordt op een verfrissende manier zorg geleverd.

Dat die verfrissende manier ook opvalt, mag de aandacht in gerenommeerde media als De Volkskrant Magazine en Brandpunt, afgelopen mei, onderstrepen. Jansen: “We hebben een verbindende werkwijze. Het maken en het houden van contact staat voorop. Er wordt samen gewerkt, niet hiërarchisch, maar met de patiënt. Wederkerigheid is een belangrijke waarde. Je komt iets halen, maar ook iets brengen. Er wordt om een bijdrage gevraagd. Vertrouwen is het ingrediënt. Door te luisteren naar en te helpen met de problemen die de mensen ervaren, zonder er een psychiatrische stempel op te plakken, ontstaat er verbinding. Problemen kunnen bijvoorbeeld zijn: slecht slapen, stress, concentratiestoornissen, problemen op het werk en in de sociale omgeving. ‘Normale dingen’, oftewel: symptomen en niet syndromen.”

Bejegening komt telkens terug
Op donderdag 10 november organiseert FMGezondheidszorg haar najaarssymposium. Het thema Bevlogen & Verbonden wordt, onder leiding van dagvoorzitter Carel Wielinga, concept consultant bij ISS Facility Services, vanuit een grote diversiteit aan invalshoeken bij de hand genomen. Eveline Jansen (Evelutie en Masters in Lean), Kees Stroomer (algemeen directeur van ISS Facility Services), Jan Kuipers (algemeen directeur van FranklinCovey) en Hans Boom (dirigent) zijn de sprekers; Pim Jansen en collega Riek Sijbring sluiten deze rij. Zij  gaan op praktische wijze in op de vraag: hoe blijven we verbonden en bevlogen? Jansen: “We gaan onze inspiratie halen uit bejegening. Besef hoe belangrijk het is om open en beschikbaar te zijn en blijven. Bejegening komt telkens terug.”

Aanmelden en inschrijven
Het najaarssymposium Bevlogen & Verbonden wordt op donderdag 10 november gehouden in de Kempenhaeghe, expertisecentrum voor epilepsie en slaap- en waakstoornissen, Sterkselseweg 65 in Heeze. Het programma voorziet in een ontvangst met lunch om 12.30 uur, een programma met vier sprekers onder leiding van dagvoorzitter Carel Wielinga, en een netwerkborrel met buffet. Deelname aan dit symposium is voor leden en bedrijfsleden gratis; niet-leden betalen € 85,-. Aanmelden kan via het verenigingsbureau van FMGezondheidszorg, info@fmgezondheidszorg.nl

×